Sự khôn ngoan (P7-Hết)- Người tốt lành và những gì thân thiết của họ sẽ không bị Thượng đế lãng quên

Và bây giờ, thưa quý vị là người kết án tôi, tôi dám nói tiên tri về quý vị: vì tôi sắp sửa chết và trong giờ chết người ta được ơn nói tiên tri. Tôi nói tiên tri về quý vị là những kẻ giết tôi, rằng ngay sau khi tôi chết, một hình phạt còn nặng nề hơn tôi sẽ chắc chắn chờ đón quý vị. Quý vị giết tôi vì quý vị muốn trốn tránh những kẻ tố cáo quí vị và không báo cáo về đời sống của quý vị. Nhưng sự việc sẽ không diễn ra như quý vị nghĩ: hoàn toàn ngược lại. Vì tôi nói rằng sẽ có nhiều người tố cáo quý vị hơn là bây giờ; những kẻ tố cáo mà cho tới lúc này tôi đã ngăn cản; và vì họ trẻ hơn, họ sẽ ít độ lượng hơn đối với quý vị và qúy vị sẽ bị xúc phạm nhiều hơn bởi họ. Nếu quý vị nghĩ rằng khi giết người, quý vị có thể ngăn cản ai đó tố cáo đời sống tội ác của quý vị, thì quý vị lầm rồi; đó không phải cách trốn tránh khả thi hay danh dự; cách dễ nhất và cao thượng nhất là không sát hại người khác, nhưng cải thiện bản thân quý vi. Đây là lời tiên tri tôi nói ra trước khi tôi vĩnh biệt những quan tòa kết án tôi.

Thưa quý quan tòa, hãy vui vẻ trước cái chết và hãy biết chắc rằng không điều xấu nào có thể xảy đến cho một người tốt lành, dù ở đời này hay sau khi chết. Người tốt lành và những gì thân thiết của họ sẽ không bị Thượng đế lãng quên; ngay cái chết sắp đến với tôi cũng không phải chuyện ngẫu nhiên. Nhưng tôi thấy rõ ràng rằng đã đến giờ mà cái chết là điều tốt hơn đối với tôi, để tôi được giải thoát khỏi những rắc rối; vì vậy lời sấm không cho dấu chỉ gì. Vì vậy, tôi không tức giận những người kết án tôi; họ không làm hại tôi gì cả, mặc dù họ không có ý làm điều gì có lợi cho tôi; và vì vậy tôi có thể trách cứ họ một cách nhẹ nhàng.

Nhưng tôi cũng muốn xin họ một ân huệ. Thưa các bạn, khi các con tôi lớn lên, tôi xin các bạn hãy trừng phạt chúng; và tôi muốn các bạn hãy trách mắng chúng, như tôi đã trách mắng các bạn, nếu chúng tỏ ra chăm lo cho của cải hay bất cứ điều gì hơn là chăm lo cho nhân đức; hay nếu chúng tự phụ là một cái gì mà trong thực tế chúng chẳng là gì cả, các bạn hãy trách mắng chúng, như tôi từng trách mắng quý vị, vì không chăm lo điều mà chúng phải chăm lo và nghĩ rằng mình là cái gì trong khi thực ra mình không là gì cả. Và nếu các bạn làm điều này, cả tôi và các con tôi sẽ nhận được sự công bằng từ tay các bạn.

Giờ phút vĩnh biệt đã tới và chúng ta sẽ ai đi đường nấy, tôi đi đến cái chết và quý vị đến với sự sống. Điều nào tốt hơn chỉ có Thượng đế biết.

Các phần

[Trích (Socates) Biện hộ, Plato chuyên khảo, Lưu Văn Hy dịch, Nxb Văn hóa thông tin 2008; Tiêu đề do admin đặt]

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ