Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người 

48.000 50.000 

Tác giả: George Berkeley

Dịch giả: Đinh Hồng Phúc, Mai Sơn

Hiệu đính: Bùi Văn Nam Sơn

Hình thức: Bìa mềm, tay gập, 12 x 20 cm, 280 trang

Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người 
Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ