Nguyễn Trường Tộ (1830 ? – 1871)

Danh sách tác phẩm

 • Hòa từ (Bàn về hòa) gửi tướng Nguyễn Bá Nghi (1861)
 • Tế cấp luận (Bàn về những việc khẩn cấp, tháng 3 – 4 năm 1863, hiện chưa tìm thấy)
 • Giáo môn luận (Bàn về việc tự do tôn giáo, 26 tháng 3 năm 1863)
 • Thiên hạ phân họp đại thế luận (Bàn về những thế lớn phân và hợp trong thiên hạ). Đây là bài “Hòa từ” được sửa chữa lại (1863)
 • Điều trần (7 tháng 5 năm 1863)
 • Lục lợi từ (Kế hoạch làm cho dân giàu, tháng 6 năm 1864)
 • Khai hoang từ (Bàn về việc khai hoang, tháng 2 năm 1865)
 • Điều trần khả năng lấy lại ba tỉnh miền Đông [Nam Kỳ] (1866)
 • Kế hoạch vận động ở Pháp để giữ ba tỉnh miền Tây [Nam Kỳ] (1866)
 • Báo cáo về việc gặp viên Lãnh sự Tây Ban Nha (1866)
 • Kế ly gián giữa Anh và Pháp (1866)
 • Điều trần về hội nước ngoài (1866)
 • Phúc trình về việc ký hợp đồng với các hội nước ngoài (gửi về khi sang Pháp năm 1867)
 • Về tám điều cần bàn gấp (gửi về khi sang Pháp năm 1867)
 • Điều trần về việc tiễu trần giặc biển (tháng 8 năm 1868)
 • Điều trần về việc tái tu võ bị (1869)
 • Kế hoạch nội công ngoại kích thu hồi sáu tỉnh Nam Kỳ (tháng 11 năm 1870)
 • Bổ sung kế hoạch sai sứ đi Tây và đánh úp Gia Định (tháng 11 năm 1870)
 • Bàn về việc cho Pháp thông thương để đổi lại sáu tỉnh (tháng 2 năm 1871)
 • Kế hoạch thương nghị với Pháp và vận động sự giúp đỡ của các nước khác (tháng 2 năm 1871)
 • Kế hoạch vay tiền để dùng vào việc binh (tháng 2 năm 1871)
 • Về việc gửi học sinh sang Singapore học sinh ngữ (tháng 2 năm 1871)
 • Về việc nhờ Giám mục Hòa giúp lấy lại 6 tỉnh (tháng 3 năm 1871)
 • Tu võ bị (bàn về việc chỉnh đốn quân đội và quốc phòng, tháng 5 năm 1871)
 • Về việc cần canh tân, quảng giao để giữ nước (tháng 8 năm 1871)
 • Về việc nông chính (tháng 8 năm 1871), v.v..

Tập hợp tác phẩm

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ