Nghe bài viết

TIỂU SỬ

NICCOLÒ MACHIAVELLI (3/5/1469 – 21/6/1527),triết gia chính trị, sử gia, chính khách người Ý mà những trước tác phi luân lý, nhưng rất ảnh hưởng của ông về thuật trị nước đã biến tên ông trở thành đồng nghĩa với sự xảo quyệt cơ hội và vô luân .

Sinh ra tại Florence trong một gia danh quyền quý, Machiavelli tham gia chính trường với tư cách một viên lục sự và sau trở nên xuất chúng khi Cộng hoà Florence được chính thức công bố năm 1498. Ông là bí thư của một hội đồng mười người điều hành những cuộc thảo luận ngoại giao và giám sát các hoạt dộng quân sự của nước cộng hoà, từng đi sứ thăm hoàng đế nước Pháp (1504, 1510, 1511), Tòa thánh Vatican La Mã, và hoàng đế nước Đức (1507 – 1508) .

Trong tiến trình các sứ mệnh ngoại giao, ông quen biết với nhiều nhà lãnh đạo Ý và được học hỏi những sách lược chính trị của họ, đặc biệt là những sách lược của giáo sĩ và chiến binh Cesare Borgia, một con người khôn ngoan và vô đạo. Từ 1503 đến 1506, Machiavelli tái cấu trúc lại nền quốc phòng của Cộng hòa Florence. Mặc dù trong thời kỳ đó đầy rẫy những đội quân vụ lợi, nhưng ông thích dựa vào chế độ cường bách nhập ngũ tại chỗ để đảm bảo một nền quốc phòng thường trực và ái quốc cho khối thịnh vượng chung. Năm 1512, khi gia đình Medici dành lại chính quyền ở Flolence và nước cộng hòa bị giải thể, ông mất chức và bị giam giữ mấy ngày vì bị tình nghi làm gián điệp chống lại họ. Sau khi được trả tự do với điều kiện trong vòng một năm không được rời khỏi Florence và không được tham gia bất kỳ chức vụ chính quyền nào, ông về hưu tại điền trang của mình gần Florence. Ở đây ông viết những tác phẩm quan trọng nhất, Quân vương (1513) và Những bài giảng thuyết về Titus Livy (1513) .

Những năm sau đó, Machiavelli trước tác nhiều thể loại, trong đó cóMandragola(1518) – có lúc được cho là hài kịch hay nhất viết bằng tiếng Ý; Binh pháp (1521) – một cuộc đối thoại về chiến lược quân sự kết hợp những phương thức hành binh xưa cũ và những kinh nghiệm của riêng ông; và Lịch sửFlorence (1525), là câu chuyện về thành phố nơi ông sinh ra. Bất chấp những nỗ  lực trở lại chính trường, ông không bao giờ thành công. Ông mất ngay sau khi chế độ Medici bị lật đổ và nước cộng hòa được phục hồi .

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

IIPrincipe (1513; quân vương)

Discorsisopra la prima deca di Tito Livio (1513; Những bài giảng thuyết về Titus Livy).

Mandragola (1518)

Dell’arte della guerra (1521; Binh pháp)

Istorie forentine (1525; 8 quyển; Lịch sử Florence)

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ