VII. Đức tính

Tuy nhiên, chưa đủ để khẳng định điều này trong các trường hợp tổng quát, chúng ta cũng phải áp dụng nó vào các trường hợp riêng, bởi trong các luận thuyết tuyên bố về Đức hạnh đạo đức nói chung đều bộc lộ sự mơ hồ, ngoại trừ những khẳng định riêng về một trường hợp thực tế hơn: đối với các hành vi liên quan đến mọi trường hợp đều phải cụ thể, và những khẳng định chung, để thỏa mãn bất cứ điều gì, phải giữ được tính tốt đẹp ở đây. Chúng ta phải xác định những chi tiết này từ Bảng sau: BẢNG TÓM TẮT CÁC ĐỨC TÍNH

(Còn tiếp)

Các phần

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ