Nghe bài viết

Chương 3

Số phận của những người công chính và của phường vô đạo

1 Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa.

2 Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.

3 Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình.

4 Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.

5 Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người.

6 Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.

7 Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy.

8 Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước. Và ĐỨC CHÚA sẽ là vua của họ đến muôn đời.

9 Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật; những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn.

10 Nhưng quân vô đạo sẽ chịu cực hình xứng với những gì chúng đã suy tưởng, vì chúng đã khinh miệt người công chính, và lìa bỏ ĐỨC CHÚA.

11 Vô phúc cho kẻ xem thường lẽ khôn ngoan, coi khinh lễ giáo: mong gì, rồi cũng viển vông, nhọc nhằn cho lắm cũng công dã tràng, chúng làm việc, được gì chăng?

12 Vợ dốt, con gian, và dòng dõi chúng bị chúc dữ.

Thà không con còn hơn có dòng dõi vô đạo

13 Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không chung chạ bất chính. Đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sinh hoa kết quả.

14 Phúc cho hoạn nhân không làm điều bất chính, không suy tưởng nghịch cùng ĐỨC CHÚA. Vì trung tín, họ sẽ được một đặc ân là hưởng phần rất hậu nơi Đền Thờ ĐỨC CHÚA.

15 Quả vậy, cố gắng làm điều lành, sẽ đạt tới thành quả rực rỡ, vì lẽ trí khôn ngoan là cội rễ không thể nào hư hoại.

16 Nhưng con cái bọn ngoại tình sẽ chẳng ra chi, giống nòi kẻ chung chạ bất chính rồi sẽ lụi tàn.

17 Dầu chúng có sống lâu trăm tuổi, thì cũng kể bằng không không vậy; khi cuộc đời xế bóng, chúng cũng chẳng danh giá gì.

18 Nếu chết sớm, chúng sẽ chẳng có chi để hy vọng, chẳng được ai an ủi trong ngày luận án.

19 Thê thảm biết chừng nào chung cục của giống nòi bất chính!

(Còn tiếp)

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ