Nghe bài viết

Chương 17

1 ĐỨC CHÚA lấy đất mà tạo ra con người, rồi lại đưa con người trở về đất.

2 Người đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời gian, cho nó quyền thống trị vạn vật trên mặt đất.

3 Người mặc cho nó sức mạnh tương xứng với mình, và theo hình ảnh mình mà làm ra nó.

4 Người phú bẩm cho mọi xác phàm lòng kính sợ Người, để chúng thống trị muông chim cầm thú.

5 Người ban cho chúng trí khôn, lưỡi, mắt, tai, và trái tim để chúng suy nghĩ.

6 Người làm cho chúng được đầy kiến thức thông minh, tỏ cho chúng biết điều tốt điều xấu.

7 Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng, để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của Người.

8 Danh thánh Người, chúng sẽ ca ngợi, những công trình vĩ đại của Người, chúng sẽ kể ra.

9 Người còn ban kiến thức cho chúng, và cho thừa hưởng luật đem lại sự sống.

10 Người đã lập với chúng một giao ước muôn đời, và tỏ cho thấy những điều Người phán quyết.

11 Mắt chúng đã nhìn thấy vinh quang rực rỡ của Người, tai chúng đã nghe tiếng uy hùng Người phán.

12 Người phán bảo: “Các ngươi hãy tránh xa mọi điều bất chính.” Bổn phận đối với tha nhân, Người truyền cho ai nấy phải thi hành.

Thiên Chúa là thẩm phán

13 Đường lối của chúng luôn luôn ở trước mặt Người, và không bao giờ giấu mắt Người được.

14 Người đặt cho mỗi dân một thủ lãnh, còn phần riêng của ĐỨC CHÚA là Ít-ra-en.

15 Trước mặt Người, mọi công việc của chúng đều rõ như ban ngày, và mọi nẻo đường của chúng, mắt Người chăm chú dõi theo.

16 Những điều bất chính chúng làm không giấu Người được, mọi tội lỗi chúng phạm đều lộ ra trước mặt ĐỨC CHÚA.

17 Việc từ thiện ai làm thì tựa như dấu ấn đối với Người, ân đức của người ta, Người giữ mãi như con ngươi trong mắt.

18 Cuối cùng, Người sẽ đứng lên và ban thưởng, và phần thưởng ấy, Người sẽ đặt trên đầu chúng.

19 Có điều là ai sám hối thì Người ban cho ơn trở về, và những kẻ sờn lòng nản chí, Người cũng sẽ ủi an.

Kêu gọi sám hối

20 Hãy trở về với ĐỨC CHÚA và từ bỏ tội lỗi, hãy cầu khẩn trước nhan Người và giảm bớt dịp tội.

21 Hãy đoạn tuyệt với gian ác, trở về cùng Đấng Tối Cao, và cực lực gớm ghét mọi điều ghê tởm.

22 Trong âm phủ, ai nào ca ngợi Đấng Tối Cao, nếu những kẻ đang sống không dâng lời cảm tạ?

23 Người đã chết thì hết xưng tụng, vì nó không còn nữa; chỉ người đang sống và khỏe mạnh mới ca ngợi ĐỨC CHÚA.

24 Lòng lân tuất của ĐỨC CHÚA cao cả dường bao, ơn tha thứ dành cho kẻ trở lại với Người lớn lao biết mấy!

25 Vì người ta không nắm được tất cả mọi sự, và con người đâu phải là bất tử!

26 Có chi chói lọi hơn mặt trời? Thế mà nó cũng phải lặn đi. Huống chi nòi huyết nhục chỉ nghĩ những điều xấu.

27 Chính Người mới giám sát sức mạnh trời cao thẳm, còn nhân loại hết thảy chỉ là đất là tro.

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ