Nghe bài viết

Chương 15

1 Điều đó, kẻ kính sợ ĐỨC CHÚA sẽ thi hành, và người tuân giữ Lề Luật sẽ đạt được khôn ngoan.

2 Như mẹ hiền, khôn ngoan sẽ ra gặp người ấy, và như tân nương trinh khiết, khôn ngoan sẽ đón chào,

3 sẽ lấy hiểu biết làm bánh cho người ấy ăn, lấy khôn ngoan làm nước cho người ấy uống.

4 Người ấy sẽ dựa vào khôn ngoan và không chao đảo, sẽ gắn bó với khôn ngoan và không thẹn thùng.

5 Khôn ngoan sẽ làm cho người ấy trổi vượt trên các đồng liêu, và ở nơi đại hội, sẽ giúp người ấy lên tiếng.

6 Người ấy sẽ được sung sướng, được vui mừng như đội triều thiên, và thừa hưởng danh thơm đến muôn đời.

7 Những kẻ ngu đốt sẽ không chiếm được khôn ngoan, và những người tội lỗi sẽ chẳng được thấy bao giờ.

8 Khôn ngoan xa cách kiêu ngạo, và vắng bóng trong tâm tưởng những người gian dối.

9 Lời ca tụng trên môi miệng tội lỗi là vô nghĩa, vì không phải từ ĐỨC CHÚA mà đến.

10 Vì lời ca tụng phải được nói ra trong khôn ngoan, và phải được ĐỨC CHÚA hướng dẫn.

Tự do của con người

11 Con đừng nói: “Tại ĐỨC CHÚA mà tôi phạm tội”, vì điều Người gớm ghét, thì Người không làm.

12 Đừng nói: “Chính Người làm tôi lầm đường lạc lối”, vì Người không cần kẻ tội lỗi.

13 Mọi điều kinh tởm, ĐỨC CHÚA đều gớm ghê, và những kẻ kính sợ Người cũng không ưa chuộng.

14 Từ nguyên thủy, chính Chúa đã làm nên con người, và để nó tự quyết định lấy.

15 Nếu con muốn thì hãy giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý Người.

16 Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy.

17 Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó.

18 Vì trí khôn ngoan của ĐỨC CHÚA thật lớn lao, Người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả.

19 Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người, và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện.

20 Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội.

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ