Cung cấp tài liệu photo/ ebook

Hỗ trợ nghiên cứu

Nhóm Sách kinh điển thuộc Clb Tri thức sẽ hỗ trợ:

  • Thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu cho cá nhân hoặc tổ chức;
  • Thực hiện cung cấp bài báo, sách do Clb Tri thức sưu tập, xây dựng;
  • Thực hiện tìm kiếm thông tin, tài liệu bản in/điện tử từ các thư viện toàn quốc, các nguồn uy tín, có chất lượng;
  • Hỗ trợ bạn đọc tìm kiếm tư liệu, thông tin để hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu, các bài báo cáo, luận án, luận văn, tiểu luận, bài tập, chuyên đề.

Thông tin liên hệ: Nguyễn Thế Công, Số 65, Đường Đắc Sở 2, Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội

Tel Library: 0976873323

Email: trithuconline4896@gmail.com

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

Require