Category Archives: Kinh doanh- Thương mại

Gửi quý độc giả, quý thương nhân (người buôn bán) nước ta,

Tôi sinh ra may mắn được hưởng cái điều kiện kinh tế hơn hẳn các thế hệ sống dưới thời Bao cấp xưa, lại may mắn được đi học trường Kinh tế và tiếp cận cái nền Thương học bên Âu mỹ, tất cũng là nhờ công sức và hi sinh của biết bao thế hệ đi trước.

Nay dù biết bản thân tài hèn sức mọn, thâu nhặt kiến thức về Thương học còn khiêm tốn nhưng tôi cũng xin đem giới thiệu lại cho quý độc giả những kiến thức đó, hầu các vị có rút ra được điều gì hữu ích chăng ? Nếu có thì tôi thật mãn nguyện vì cũng đã làm phần nào bổn phận mình vậy.

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ