Category Archives: Gia đình và giáo dục

Một cách bổ trợ cho sự gia đình giáo dục.

Không cần phải nói thì ai cũng biết gia đình giáo dục là cần thiết, trọng nhất trong sự giáo dục của người ta. Vì giáo dục là gì? Giáo dục tức là nuôi nên cái tập quán tốt cho người ta và vun bón lấy những cái tri thức nhu yếu của người ta, mà những cái tập quán thường thấy quen mắt, nghe quen tai nhất cho con người ta hơn cả, chẳng là ở chốn gia đình dư? Những cái tri thức nhu yếu mà người ta có thể thu nhặt hằng ngày được nhiều hơn cả, chẳng cũng là ở chốn gia đình dư?
Đành rằng người ta đến tuổi học ai cũng đã chịu giáo dục ở nhà trường, song cái thì giờ của đứa trẻ ở nhà trường trong một năm có được là bao nhiêu, thông tinh lại có khi không được nửa phần, còn bao nhiêu cái quang âm quí báu là một cái lưng vốn tốt để cho người ta tìm kiếm ra được những tri thức mới, gây dựng lên những những tập quán hay, toàn thị cái thì giờ vắng thầy xa bạn cả; những cái thì giờ ấy mà muốn trở lên được cái thì giờ có ích, có thể lợi dụng được mà thâu nhặt thêm những tri thức mới, gây dựng thêm những tập quán hay ở ngoài cái công khóa trong lớp học mình thì chốn gia đình chính là một nơi súc tích chồng chất nhiều những cái thì giờ ấy hơn cả.
Vả tinh thường người ta ai cũng thích sự tự do, ưa chốn thân cận, nhất là con trẻ thì càng xuất tính tự nhiên hơn; mà người ta bất kỳ làm chuyện gì hễ có ưa có thích thì tinh thần mới phấn phát, hứng thú mới nồng nàn, mới càng dễ được việc lắm; gia đình là chốn thân cận mà người ta được hoàn toàn tự do hơn cả, dủ dỉ trò chuyện với anh em cha mẹ, chơi bời đàm luận ở trong cửa trong nhà chắc bao giờ cũng ưa cũng thích hơn là nghe giảng sách, tập làm bài ở trong lớp học; cho nên sự giáo dục ở trong gia đình đối với con trẻ vẫn có công hiệu màu nhiệm hơn là ở trong lớp học nhiều. Các nhà giáo dục đời nay đã nghiên cứu những phương pháp kinh nghiệm, suy xét cái tâm lý trẻ con mà đều công nhận gia đình giáo dục cũng cần, cũng trọng không kém gì học đường giáo dục. Ở Âu mỹ bây giờ, sự giáo dục học đường của người ta thực đã cực kỳ hoàn toàn mỹ bị, mà sự gia đình giáo dục người ta cũng không hề dám nhãng bỏ chút nào. Ấy gia đình giáo dục đối với trẻ con là cần, là trọng như thế.
Sự học đường giáo dục ở nước ta bây giờ so với Âu Mỹ thì thật còn là phải chịu thua kém nhiều; học đường giáo dục đã còn sơ lược khiếm khuyết như thế mà lại không có gia đình giáo dục nữa thì những tập quán tốt của trẻ con làm sao mà vun bón cho được, không kẻo hết bao nhiêu trai lành gái tốt là hết bao nhiêu những phần tinh hoa tuấn tú trong cái hạng quốc dân trù bị của mình sau này đều thành ra một hạng người giáo dục dở dang, nhân cách không thành, nhân tài không đủ thì nguy hiểm cho xã hội biết là nhường nào! Trong một nước cái trình độ giáo dục còn thấp kém như nước ta ngày nay, tưởng sự gia đình giáo dục càng phải chú trọng lắm.
Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ