Nghe bài viết

Đăng ký tham gia Clb tại đây

Chủ đề thảo luận 

 1. Have you met with anything in the author you last read, remarkable, or suitable to be communicated to the Junto? Particularly in history, morality, poetry, physics, travels, mechanic arts, or other parts of knowledge?

Tác giả, tác phẩm nào bạn đã đọc mà đáng lưu ý hay thích hợp để thảo luận trong clb? Cụ thể là các chủ đề triết học, xã hội học, kinh tế, luật học lịch sử, đạo đức, thơ, văn học nghệ thuật, toán học, tin học, y học, sinh học, hóa học, vật lý, du lịch, thể thao, công nghệ, hay bất chủ đề tri thức nào khác ?

 1. Has any citizen in your knowledge failed in his business lately, and what have you heard of the cause?

Người nào mà bạn biết thất bại trong cuộc sống và kinh doanh, và bạn cho rằng nguyên nhân do đâu?

 1. Have you lately heard of any citizen’s thriving well, and by what means?

Người nào gần đây bạn biết phát triển mạnh trong cuộc sống và bằng cách nào?

 1. Do you know of any fellow citizen, who has lately done a worthy action, deserving praise and imitation? or who has committed an error proper for us to be warned against and avoid?

Bạn biết ai, gần đây có hành động giá trị, đáng được khen ngợi và noi gương? hoặc ai phạm phải sai lầm thích đáng để chúng ta cảnh tỉnh chống lại và tránh xa?

 1. What unhappy effects of intemperance have you lately observed or heard? of imprudence? of passion? or of any other vice or folly?

Sự bất hạnh nào xảy đến đối với thói sống không điều độ mà bạn gần đây thấy hay biết được? Sự bất cẩn, sự đam mê, hay những hành vi xấu xa và điên rồ khác

 1. What happy effects of temperance? of prudence? of moderation? or of any other virtue?

Sẽ hạnh phúc ra sao nếu ta điều độ, ta thận trọng, hay bất cứ đức hạnh nào khác mà ta có

 1. Have you or any of your acquaintance been lately sick or wounded? If so, what remedies were used, and what were their effects?

Bạn hay người quen nào gần đây bị thương hoặc bị ốm? Nếu có, phương pháp điều trị nào đã được sử dụng và hiệu quả ra sao?

 1. Who do you know that are shortly going [on] voyages or journeys, if one should have occasion to send by them?

–Cách mình hiểu câu này là: Anh có biết ai sắp thực hiện các chuyến đi xa và các cuộc thám hiểm không, để nếu người nào đó có cái gì đó muốn gửi hoặc muốn đi cùng họ (thì có thể tìm hiểu thêm)?

(Bối cảnh thời bấy giờ tin tức về những người sắp thực hiện các hành trình thám hiểm để khám phá các vùng đất mới hoặc để giao thương là những thông tin hữu ích)

 1. Do you think of anything at present, in which the Junto may be serviceable to mankind? to their country, to their friends, or to themselves?

Bạn biết bất cứ điều gì mà Clb có thể phục vụ nhân loại, đất nước, bạn bè, hay chính các thành viên

 1. Hath any deserving stranger arrived in town since last meeting, that you heard of? and what have you heard or observed of his character or merits? and whether think you, it lies in the power of the Junto to oblige him, or encourage him as he deserves?

Bạn mới quen người lạ nào ưu tú? bạn chứng kiến hay biết được tính cách hay công trạng của anh ta? và bạn nghĩ Clb có thể nối kết với anh ta hay khuyến khích anh ta như thế nào?

 1. Have you lately observed any defect in the laws, of which it would be proper to move the legislature an amendment? Or do you know of any beneficial law that is wanting?

Gần đây bạn quan sát thấy những điều luật nào vô lý, mà tốt hơn nên được sửa đổi? hoặc bạn biết một vài điều luật công bình đáng mong muốn ?

 1. Hath anybody attacked your reputation lately? and what can the Junto do towards securing it?

Ai đó xâm phạm uy tín của bạn gần đây? và Clb có thể làm gì nhằm bảo vệ nó?

 1. Is there any man whose friendship you want, and which the Junto, or any of them, can procure for you?

Tồn tại người nào mà bạn muốn kết thân, và Clb hay thành viên có thể xúc tiến giúp bạn?

 1. Have you lately heard any member’s character attacked, and how have you defended it?

Bạn mới biết phong cách sống của các thành viên bị tấn công và  bạn có thể bảo vệ nó ra sao?

 1. Hath any man injured you, from whom it is in the power of the Junto to procure redress?

Bạn bị ai đó làm tổn hại và trong chừng mực có thể, Clb có thể ngăn chặn?

 1. In what manner can the Junto, or any of them, assist you in any of your honourable designs?

Clb có thể làm gì để tăng tiếng tăm cho bạn?

 1. Have you any weighty affair in hand, in which you think the advice of the Junto may be of service?

Bạn đang có công việc nào nghĩ rằng lời khuyên của Clb có thể giúp ích?

 1. What benefits have you lately received from any man not present?

— Cách hiểu của mình về câu này là: Gần đây bạn đã nhận được những lợi ích nào từ những người không có mặt ở đây? Nôm na là: Gần đây anh hợp tác làm ăn hoặc giao lưu với ai và qua đó anh kiếm được những khoản tiền, những khoản lợi ích hoặc những thứ bổ ích nào v.v… nào từ bên ngoài chứ không phải từ những người có mặt ở đây?

 1. Is there any difficulty in matters of opinion, of justice, and injustice, which you would gladly have discussed at this time?

Có bất kỳ điều khó khăn nào trong triết lý, quan điểm, sự công bằng và bất công mà bạn đang suy nghĩ, muốn thảo luận tại thời điểm này, hoặc đơn thuần chỉ muốn dành thời gian tự nghiên cứu ?

 1. Do you see any thing amiss in the present customs or proceedings of the Junto, which might be amended?

Bạn thấy điều gì đó không ổn trong các hoạt động và lịch trình của Clb, phải sửa đổi ra sao?

(Dựa trên chủ đề của Benjamin Franklin gợi ý cho Clb Junto, dịch với sự giúp đỡ của một số người bạn)

Tìm hiểu thêm về Clb Tri thức tại đây:

1. Phương hướng hoạt động

2. Lịch trình gặp mặt, thảo luận

 

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ