Hỡi quốc dân ta ơi! Cái giấc ngủ mấy trăm năm của con nhà Hồng lạc chúng ta đã mê mệt quá; người Pháp đó, người Nhật kia, đều đã treo cho ta cái gương tốt biết giữ điều hay mà chừa điều dở của người ta đấy, tiếng gà eo óc, ta bảo nhau tỉnh dậy mau lên.