Nghe bài viết

Khổng tử nói: “Đạo không thể xa lánh người. Nhưng có người muốn thực hành đạo, thế mà vẫn xa lánh người, như vậy thì không thể thực hành được đạo.”

Kinh thi có có nói: “Chặt gỗ làm cán rìu đi! Chặt gỗ làm cán rìu đi! Hình dạng cán rìu đã nắm chắc ở trong tay, thấy rất gần, hình dung rất rõ. Cầm rìu chặt gỗ làm cán rìu, nghiêng mắt nhìn cán rìu ở trong tay, ngắm đi ngắm lại vẫn thấy cán rìu mình đang đẽo còn xa mới được như cán rìu cầm trong tay”.

Cho nên người quân tử dùng cái đạo lý vốn sẵn có ở người để giáo dục người, lấy cải sửa làm chính, giáo dục mãi cho đến khi thành người mới thôi. Cũng như ta trau chuốt cán rìu vậy, trau chuốt đến mức thành cán rìu mới thôi. Người ta có lỗi mà biết sửa là được rồi, không xa lánh họ nữa.

-Nguồn Trung Dung, Tứ Thư-

image_pdfimage_print

Trả lời

Điện thoại
Messenger
Zalo
Facebook
Liên hệ